inschrijfvoorwaarden

 • Uw inschrijving is bindend tegen de vermelde tarieven en onder de genoemde voorwaarden.
 • Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding en onder voorbehoud van beschikbare plaatsen.
 • U ontvangt een factuur voor uw inschrijving die binnen 30 dagen dient te worden voldaan.
 • Bij niet-tijdige betaling ontvangt u een herinnering, waarna u de factuur binnen 5 werkdagen dient te voldoen.
 • Achterwege blijven van betaling leidt onvoorwaardelijk tot incasso; alle bijbehorende kosten zijn voor uw rekening zijn.
 • Annulering van een opleiding of studiemiddag is kosteloos mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de bijeenkomst (100% restitutie).
 • Bij annulering tot 2 weken voor ontvangt u een restitutie van 50% van de deelnamekosten.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 • WM Webinars zijn altijd kosteloos, dat geldt voor zowel aanmelden, afmelden als last minute annuleren.
 • WM Studiemiddagen zijn in sommige gevallen ook kosteloos. U kunt uw deelname in dit geval kosteloos annuleren tot één week voor aanvang. Annuleert u binnen een week voor aanvang dan factureren wij u een bijdrage van €50 (ex btw) voor de gemaakte annuleringskosten.
 • Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt zullen we u na inschrijving informeren en hebt u de keuze om te annuleren of om op een wachtlijst geplaatst te worden.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht behouden wij ons het recht voor om een bijeenkomst te annuleren waarbij we eventueel gefactureerde kosten restitueren.
 • Indien u door overmacht niet aanwezig kunt zijn vindt geen restitutie plaats. Wel kunt u de gemiste deelname inhalen (mits de opleiding of activiteit nogmaals wordt herhaald) waarbij we u een bijdrage van €75 (ex btw) in rekening brengen voor de gemaakte annuleringskosten.