Persoonlijk Oriëntatie Profiel

Wat is het?

Als specialisatie instrument is het Persoonlijk Oriëntatie Profiel ontwikkeld ter verdieping, voor u als WM Expert. Het richt zich op de laag van persoonlijkheid en biedt concrete houvast bij individuele coaching en (loopbaan)begeleiding.

Het instrument is ontwikkeld volgens de normen van de klassieke testpsychologie (NIP/COTAN) en werkt, vergelijkbaar met andere persoonlijkheidstesten, met een 5-punts likertschaal. Het is daardoor meer diagnostisch van aard. De individuele uitslag wordt gerelateerd aan een representatieve normgroep en biedt daardoor heldere, kwantitatieve handvatten voor individuele begeleiding.

De zorgvuldig uitgebalanceerde en gevalideerde vragenlijst is gebaseerd op 3 pijlers:

 • Spiral Dynamics™, Prof. Clare W. Graves
 • verandermodel, Virginia Satir
 • aanvullende persoonlijkheidskenmerken uit de klassieke testpsychologie

Op basis hiervan biedt het een brede persoonlijke oriëntatie voor uw cliënten, op overzichtelijke grafische wijze in beeld gebracht.

Wat voegt het toe aan het Individueel drijfverenDNA™?

Het Persoonlijk Oriëntatie Profiel is net als het Individueel drijfverenDNA™ ook gebaseerd op het Spiral Dynamics model van Prof. Clare W. Graves. Het brengt de drijfveren echter vanuit karakter en persoonlijkheid in beeld, terwijl het Individueel drijfverenDNA™ zich richt op het voorkeur- en weerstandpatroon. De laag van karakter en persoonlijkheid zit dieper en is daardoor ook stabieler.

Het Persoonlijk Oriëntatie Profiel voegt op die manier een waardevol perspectief toe aan het Individueel drijfverenDNA™. Het voorkeurspatroon kan bijvoorbeeld een geringe voorkeur tonen voor structuur en zekerheid (blauw), terwijl het Persoonlijk Oriëntatie Profiel laat zien dat deze eigenschappen wel degelijk in de persoonlijkheid aanwezig zijn. In dit voorbeeld is de cliënt dus uitstekend in staat om structuur en zekerheid te bieden, ook al is het geen onderdeel van zijn of haar natuurlijke voorkeurspatroon.

Daarbovenop bieden de persoonlijkheidskenmerken en de veranderfasen die in het Persoonlijk Oriëntatie Profiel worden gemeten nog waardevolle extra informatie en houvast. Het geheel verschaft u een breed perspectief en biedt concrete houvast, als zelfstandig instrument of ter aanvulling op het Individueel drijfverenDNA™.

Hoe werkt het?

Als gespecialiseerd WM Expert nodigt u uw kandidaat uit voor het invullen van de vragenlijst. Dat kan op iedere gewenste locatie en op ieder gewenst tijdstip via onze responsive interface op smartphone, tablet of computer. Onze online systemen zijn ondergebracht in één van Nederlands meest moderne en best beveiligde computercentra en zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Het invullen vraagt circa 30-40 minuten, waarna de antwoorden worden verwerkt tot een leesbare en hanteerbare uitslag, veelal als onderdeel van een advies en/of ontwikkeltraject.

De uitslag is altijd onderdeel van een advies en/of ontwikkeltraject. Het Persoonlijk Oriëntatie Profiel staat dus nooit op zichzelf, maar is een middel om tot iets te komen. Als gespecialiseerd WM Expert zorgt u dat het instrument optimaal bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kandidaat.

Wat levert het uw kandidaten op?

Het Persoonlijk Oriëntatie Profiel geeft waardevolle informatie over de persoonlijke oriëntatie van uw kandidaat. Het geeft hem of haar antwoord op vragen als:

 • welke drijfveren liggen verankerd in mijn karakter en persoonlijkheid?
 • hoe verhouden deze zich tot mijn voorkeur- en weerstandpatroon?
 • hoe ga ik vanuit mijn persoonlijkheid om met verandering en alledaagse dynamiek?
 • hoe geef ik vanuit mijn persoonlijkheid effectief sturing aan (mijn) ontwikkeling?
 • In welke fase van verandering/ontwikkeling bevind ik me en wat is de volgende stap?
 • wat zijn mijn bepalende persoonlijkheidskenmerken ten aanzien van verandering?

drivesDNA™ mastering dynamics

 

Kenmerken Persoonlijk Oriëntatie Profiel

Grondslag:

 • Spiral Dynamics™, Prof. Clare W. Graves
 • Verandermodel, Virginia Satir
 • Persoonlijkheidskenmerken, klassieke testpsychologie

Meting:

 • 7 constructen Graves (paars t/m turquoise)
 • 5 constructen veranderstadia Satir
 • 4 constructen persoonlijkheidskenmerken

Meetmethode:

 • 5-punt likertschaal (absoluut)

Uitslag:

 • Normatief (normgroep: werkend Nederland)

Aantal vragen:

 • 160 stellingen

Invultijd:

 • 30-40 minuten (online)

Toepassing

 • Individueel (team analyse via WM Expert)

Rapportage:

 • Uitgebreid, voorzien van aanvullende informatie

Beschikbare talen:

 • Nederlands