introductie instrumenten

Ontwikkeling start bij het drijfverenDNA™

Al onze instrumenten zijn gebaseerd op het drijfverenDNA™, hét startpunt voor effectieve ontwikkeling van mens, team en organisatie. Met Spiral Dynamics™ en de wetenschappelijke theorie van Prof. Clare W. Graves als voornaamste bron. Wij vertalen theorie naar praktisch inzetbare instrumenten.

Instrumenten voor professionals

We richten ons op professionals. Trainers, coaches en adviseurs met gedegen kennis en ervaring in het ontwikkelen van mens, team en/of organisaties. Professionals die zich onderscheiden door een systeem benadering, waarin het individu altijd als integraal onderdeel wordt gezien van het grotere systeem.

Speciaal voor hen ontwikkelden wij onze drijfverenDNA™ instrumenten op drie strategische levels:

Als professional kiest u voor een integrale aanpak of kiest u voor één van de levels en voegt de andere op een later moment desgewenst toe. Afhankelijk van de situatie en de vraag van uw interne of externe klant.

Alle instrumenten zijn procesgericht, zijn vrij van oordeel en geven een krachtige impuls aan ontwikkeling op basis van helder en praktisch inzicht. Praktisch en uitnodigend voor onderzoek en gesprek, waardoor mensen (pro)actief in beweging komen richting gestelde doelen.

Verdieping voor specialisten

Gaat u als coach, counseler, trainer of adviseur nog graag een stap verder dan bieden we daarvoor verdiepende instrumenten aan:

Deze instrumenten zijn primair gericht op analyse en diagnose en geven stevigere handvatten voor advies en ontwikkeling. Ze zijn ontwikkeld door erkende en gekwalificeerde NIP psychologen, conform de standaarden van de klassieke testpsychometrie. Ze voldoen dan ook aan hoge eisen ten aanzien van validiteit en betrouwbaarheid. Gericht op de persoonlijkheidslaag, net onder de drijfverenDNA™ laag, vormen ze een zeer waardevolle aanvulling voor scherpe analyse en diagnose.

drivesDNA™ mastering dynamics