introductie instrumenten

Ontwikkeling start bij het drijfverenDNA™

Al onze instrumenten zijn gebaseerd op het drijfverenDNA™, hét startpunt voor effectieve ontwikkeling van mens, team en organisatie. Met Spiral Dynamics™ en de wetenschappelijke theorie van Prof. Clare W. Graves als voornaamste bron. Wij vertalen theorie naar praktisch inzetbare instrumenten.

Instrumenten voor professionals

We richten ons op professionals. Trainers, coaches en adviseurs met gedegen kennis en ervaring in het ontwikkelen van mens, team en/of organisaties. Professionals die zich onderscheiden door een systeem benadering, waarin het individu altijd als integraal onderdeel wordt gezien van het grotere systeem.

Speciaal voor hen ontwikkelden wij onze drijfverenDNA™ instrumenten op drie strategische levels:

Als professional kiest u op welke van de levels u start, afhankelijk van de situatie en de vraag van uw klant. U kunt de andere levels op ieder moment toevoegen en zo uw ontwikkeltraject uitbreiden tot een integrale aanpak.

Alle deze instrumenten zijn procesgericht, vrij van oordeel en geven een krachtige impuls aan ontwikkeling op basis van helder en praktisch inzicht. Praktisch en uitnodigend, waardoor mensen op een natuurlijke wijze eigen verantwoordelijkheid nemen en (pro)actief in beweging komen richting gestelde doelen.

Verdieping voor specialisten

Gaat u als coach, counseler, trainer of adviseur graag nog een stap verder dan bieden we daarvoor de volgende twee verdiepende instrumenten aan:

Deze instrumenten zijn primair gericht op analyse en diagnose en bieden stevigere handvatten voor advies en ontwikkeling. Inzetbaar als losstaand instrument of als verdieping op de drijfverenDNA instrumenten.

Deze verdiepende instrumenten zijn ontwikkeld door aan ons verbonden NIP psychologen, conform de standaarden van de klassieke testpsychometrie. Ze voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van validiteit en betrouwbaarheid. Gericht op de persoonlijkheidslaag, net onder de drijfverenDNA™ laag, vormen ze een zeer waardevolle aanvulling voor scherpe analyse en diagnose.

drivesDNA™ mastering dynamics