Individueel drijfverenDNA™

Wat is het?

Het Individueel drijfverenDNA™ is een instrument waarmee het drijfverenDNA™ van individuele medewerkers in beeld wordt gebracht. Simpel en doeltreffend.

Middels een zorgvuldig uitgebalanceerde en gevalideerde vragenlijst worden antwoorden, onder strikte privacyregels, verwerkt tot een leesbare en hanteerbare uitslag, beschikbaar in de vorm van een (persoonlijk) rapport én als een overzichtelijke set van grafieken voor gebruik in coaching, workshop of training.

Illustratie 1. Voorblad rapport (links) en grafieken (rechts)

Het (persoonlijk) rapport telt 32 pagina’s, is zeer toegankelijk geschreven en aantrekkelijk opgemaakt in magazine stijl. Als pdf voor “paperless” toepassing of desgewenst via onze WM Printing On Demand Service thuis of op kantoor geleverd als fraai gedrukt exemplaar. Alle deelnemers hun eigen unieke rapport.

Hoe werkt het?

Deelnemers ontvangen via een WM Expert een uitnodiging om de drijfverenDNA™ test af te nemen. De uitnodiging biedt toegang tot het invullen van de vragenlijst. Dat kan op iedere gewenste locatie en op ieder gewenst tijdstip via onze responsive interface op smartphone, tablet of computer. Onze online systemen zijn ondergebracht in één van Nederlands meest moderne en best beveiligde computercentra en zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Het invullen vraagt circa 20-30 minuten. De Plus-variant vraagt circa 10 minuten extra; deze omvat een aantal extra vragen gericht op de huidige en gewenste werkcontext.

De antwoorden worden verwerkt tot een leesbare en hanteerbare uitslag, veelal als onderdeel van een advies en/of ontwikkeltraject. Het persoonlijk rapport stelt de deelnemer in staat om zich hierop voor te bereiden of om zelf met het drijfverenDNA™ aan de slag te gaan.

Wat levert het u op?

Het Individueel drijfverenDNA™ geeft toegang tot patronen die normaal gesproken verborgen blijven in uw onbewuste, maar waarvan u wel de effecten ervaart in uw dagelijkse praktijk.

Met uw keuze voor onze instrumenten wordt u baas over uw eigen drijfverenDNA™. U komt meer in uw kracht en ervaart meer vrijheid en effectiviteit in uw dagelijks functioneren (werk én privé).

De informatie die het Individueel drijfverenDNA™ u verschaft draagt bij tot:

 • meer eigen regie en keuzevrijheid in uw (re)acties
 • adequater kunnen reageren op omstandigheden
 • toenemende persoonlijke effectiviteit
 • meer waardering voor onderlinge verscheidenheid
 • verbeterde communicatie en samenwerking met anderen
 • algemeen binnen team en organisatie:
  • grotere openheid en lagere drempels
  • gemeenschappelijke aanspreektaal
  • directer aanspreken en grotere effectiviteit

Opstap naar Team drijfverenDNA™

Zonder verdere meerkosten vormt het Individueel drijfverenDNA™ ook dé opstap naar het Team drijfverenDNA™. Informeer er naar bij uw WM Expert.

drivesDNA™ mastering dynamics

 

Kenmerken Individueel drijfverenDNA™

Grondslag:

 • Spiral Dynamics™, onderzoek prof. Clare W. Graves

Meting:

 • 7  Graves constructen (paars t/m turquoise)

Meetmethode:

 • ipsatief (relatief)

Aantal vragen/stellingen:

 • 20 (30 bij de Plus-variant)

Invultijd:

 • 20-30 minuten (+10 bij de Plus-variant)

Toepassing:

 • Individueel en tevens basis voor Team drijfverenDNA™

Uitslag:

 • Grafieken (pdf)
 • Rapport (pdf én gedrukt via WM Printing On Demand Services)

Beschikbare talen:

 • Vragenlijst: Nederlands, Engels, Duits en Frans
 • Grafieken: Nederlands, Engels, Duits en Frans
 • Rapport: Nederlands, Engels

Opleiding: