Collectief drijfverenDNA™

Wat is het?

Het Collectief drijfverenDNA™ verschaft waardevol inzicht in de verborgen cultuur, energie en identiteit van teams en organisatie.

Het instrument voegt een nieuwe dimensie toe aan team- en organisatie-ontwikkeling, gebaseerd op een solide wetenschappelijke basis van Spiral Dynamics™ en de Energie Matrix van Heike Bruch / Bernd Vogel.

1. Cultuur

Dit wordt overzichtelijk in beeld gebracht door meting van de collectieve drijfveren op basis van Spiral Dynamics™. De drijfveren zijn vertaald naar meer dan 50 praktische cultuurelementen, gemeten door dit instrument.

We benaderen cultuur dus niet als de optelsom van de persoonlijke drijfveren van de teamleden. Het Collectief drijfverenDNA™ meet de  aanwezige cultuurelementen en geeft daardoor een betrouwbaar beeld van de cultuur als separate entiteit.

Iets complex als cultuur wordt eenvoudig en hanteerbaar in beeld gebracht middels leesbare grafieken. De scores geven aan in welke mate de cultuur de medewerkers stimuleert of juist beperkt. Het zijn de kaders waarbinnen je als individu geacht wordt je binnen de groep te bewegen en gedragen. Wordt hiervan afgeweken dan treden de krachten van de onderstroom onherroepelijk in werking. Deze krachten kunnen de ontwikkeling van teams en organisaties maken of breken. Het Collectief drijfverenDNA™ geeft u de tools in handen om uw doelen te behalen.

Om het ontwikkelproces van uw team of organisatie verder te ondersteunen biedt het instrument tevens zicht op de diversiteit (= de mate waarin de medewerkers eenzelfde cultuurbeleving ervaren) én de specifieke detailscores op de meer dan 50 verschillende gemeten cultuurelementen. Concrete input om de ontwikkeling van uw team of organisatie te laten slagen.

Ontwikkelen versus veranderen

De scores zijn geen doel op zich, maar bedoeld als input voor het ontwikkelproces. Cultuur is niet veranderbaar, maar wel ontwikkelbaar mits deze van binnenuit plaats vindt. De begeleiding richt zich hierbij vooral op eigenaarschap binnen de groep zelf en het activeren van het aanwezige potentieel om het proces richting een gesteld doel te laten verlopen.  

2. Energie

Naast cultuur kennen teams en organisaties ook een eigen energie. Deze is voelbaar, maar ook ongrijpbaar en tegelijk van grote invloed op de vitaliteit. Bruch en Vogel hebben energie, na jarenlang onderzoek, meetbaar en hanteerbaar gemaakt. Zij hebben daartoe de Energie Scan (QE12) ontwikkeld met de Energie Matrix als uitkomst.

De Energie Matrix onderscheidt twee assen waarlangs de aanwezige energie in kaart wordt gebracht, te weten: kwaliteit én intensiteit.

Kwaliteit versus intensiteit

Hoge kwaliteit energie is constructief en draagt bij aan doelstellingen, terwijl lage kwaliteit energie juist destructief is en afbreuk doet aan doelstellingen. Bij hoge intensiteit is er veel energie aanwezig, wat zich vertaald naar veel actie en reuring, terwijl er bij lage intensiteit juist weinig energie aanwezig is wat zich juist uit in actieloosheid. Dit vertaalt zich naar 4 energievormen.

De Energie Matrix is intergraal onderdeel van het Collectief drijfverenDNA™ en toont de energiestatus van uw team of organisatie. Ze tonen de vier energieën: productief, comfortabel, inert en corrosief.

U krijgt een concrete diagnose van uw energiestatus, bedoeld als feedback en input voor uw ontwikkelproces. Het richt zich vooral op het zelf activeren of bestendigen van positieve energie, onder begeleiding van de WM Expert.

3. Identiteit

De energiestatus van uw team of organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door twee elementen van hun identiteit, te weten “trots” en “gedeeld perspectief”. Onderzoek van Bruch en Vogel toont aan dat hoge mate van trots en gedeeld perspectief direct bijdraagt tot een betere energiestatus. Ze vormen belangrijke sleutels om een positieve en productieve flow te bereiken en bestendigen.

Beide elementen worden door het instrument gemeten en grafisch in beeld gebracht. Concrete scores, waar je aan kunt werken met de garantie dat de energie daarmee op een constructieve wijze geactiveerd of bestendigd wordt.

Waarom het Collectief drijfverenDNA™?

Om zicht te krijgen op de krachten van de onderstroom. Het biedt een cruciaal extra perspectief voor strategische verandertrajecten, als diagnose en ter verkrijging van praktische handvatten om het eigen ontwikkelvermogen van uw organisatie te activeren.

Het collectief is meer dan de optelsom van alle individuen. Dit instrument is exact om die reden ontwikkeld en gaat daarmee een stap verder dan het Individueel- en Team drijfverenDNA™ én de instrumenten van vergelijkbare leveranciers.

Hoe werkt het?

Het instrument is beschikbaar via ons netwerk van zelfstandig trainers en adviseurs, de WM Experts. Hij of zij nodigt u uit voor het invullen van de online vragenlijst. Dit kan op iedere smartphone, tablet of computer en duurt circa 20 minuten.

Heeft iedereen ingevuld dan worden de antwoorden, onder strikte privacyregels, verwerkt tot de uitslag. Deze uitslag is altijd op team- of organisatieniveau, zodat de individuele privacy van uw medewerkers optimaal gewaarborgd is.

Uw WM Expert zal de uitslag altijd toelichten als onderdeel van een advies en/of ontwikkeltraject. Het instrument staat niet op zichzelf, maar is een middel om tot iets te komen. Vanuit inzicht naar ontwikkeling richting gestelde doelen.

Collectief versus Individueel drijfverenDNA™ (en andere Graves instrumenten)

Het Collectief drijfverenDNA™ meet cultuur in de vorm van aanwezige cultuurelementen en is aanvullend op het Individueel drijfverenDNA™. De combinatie geeft inzicht in de kaders waarbinnen het individu zich kan manifesteren en ontwikkelen.

Het maakt zichtbaar hoe medewerkers, met hun eigen individuele drijfveren, optimaal kunnen functioneren binnen de bestaande cultuur en in welke mate dit aansluit bij de strategische doelstellingen.

Het Collectief drijfverenDNA™  sluit ook aan bij andere Spiral Dynamics™ gebaseerde instrumenten zoals van Management Drives en Profile Dynamics.

drivesDNA™ mastering dynamics

 

Kenmerken Collectief drijfverenDNA™

Grondslag:

 • Spiral Dynamics™, onderzoek Prof. Clare W. Graves
 • Organisatie Energie, onderzoek Heike Bruch & Bernd Vogel

Meting:

 • Cultuur, 7 cultuur constructen (paars t/m turquoise)
 • Energie, 4 energie constructen (productief, comfortabel, corrosief, inert)
 • Identiteit, 2 constructen (trots, perspectief)

Meetmethode:

 • 5-punts likertschaal

Aantal vragen/stellingen:

 • 99

Invultijd:

 • 20 minuten (online)

Toepassing:

 • Collectief (teams en organisaties)

Uitslag:

 • Grafieken, met korte toelichting (3 pagina’s)

Beschikbare talen:

 • Nederlands, Engels

Opleiding:

Wilt u meer weten over dit instrument neemt u dan contact met ons op via 010 – 8189827 of stuur een email aan: info@waardenmanagement.nl