Collectief drijfverenDNA™

Wat is het?

Het Collectief drijfverenDNA™ is een uniek instrument gericht op de onderstroom, de onzichtbare collectieve krachten binnen een team of organisatie. De onderstroom is altijd aanwezig en houdt het collectief (onbewust) binnen bepaald grenzen met als doel het behoudt en voortbestaan van het collectief. De krachten van het collectief zijn geworteld in het verleden en daardoor niet altijd in lijn met de strategische doelstellingen van team en organisatie.

Het Collectief drijfverenDNA™ is gebaseerd op 2 kernelementen, ieder met zijn eigen onderliggende wetenschappelijke theorie:

 • cultuur, volgens Spiral Dynamics / Clare W. Graves
 • energie, volgens Heike Bruch en Bernd Vogel, Universiteit St. Gallen

De kernelementen zijn verantwoordelijk voor de onzichtbare krachten van het collectief. Ze worden op een overzichtelijke en toegankelijke manier in beeld gebracht als een set van grafieken, waarvan u er hieronder twee aantreft als voorbeeld:

Illustratie 1. basisgrafieken Collectief drijfverenDNA

De complete uitslag van het Collectief drijfverenDNA™ omvat 5 grafieken, aangevuld met een aantal kerngetallen, waarmee u zicht en grip krijgt op de onzichtbare krachten binnen het collectief.

Aangezien de aanwezige cultuur in het collectief wordt gemeten op basis van de Spiral Dynamics™ theorie heeft deze ook een directe link met het Individueel drijfverenDNA™. De combinatie maakt direct zichtbaar hoe medewerkers binnen het collectief optimaal kunnen functioneren en of dit aansluit bij de strategische doelstellingen.

Waarom het Collectief drijfverenDNA™?

Het is een lang bestaande misvatting dat de optelsom van alle individuele drijfveren leidt tot een team- of organisatiebeeld dat zeggingskracht heeft ten aanzien van cultuur of het collectief als geheel. Collectief en cultuur overstijgen de optelsom van alle individuen. Ze bevinden zich op een diepere laag en vormen daar de ongrijpbare onderstroom van uw team- of organisatie. Cultuur wordt gevormd in het verleden en oefent zijn invloed uit op de dagelijkse gang van zaken binnen uw team- of organisatie. Cultuur is om die reden ook nauwelijks veranderbaar.

Het Collectief drijfverenDNA is specifiek ontwikkelt om de onderstroom in teams en organisaties in beeld te brengen en gaat daarmee een stap verder dan het Team drijfverenDNA dat zich richt op de dynamiek tussen de individuele teamleden.

Hoe werkt het?

Het Collectief drijfverenDNA™ is beschikbaar via ons netwerk van zelfstandig trainers en adviseurs, de WM Experts. De basis is een een online vragenlijst die vanaf iedere smartphone, tablet of computer kan worden ingevuld, op iedere gewenste locatie en op ieder gewenst tijdstip. Onze online systemen zijn ondergebracht in één van Nederlands meest moderne en best beveiligde computercentra en zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Het invullen vraagt 15-20 minuten van uw tijd. De antwoorden worden, onder strikte privacyregels, verwerkt tot de uitslag van uw Collectief drijfverenDNA™. Deze uitslag is uitsluitend op team of organisatie niveau beschikbaar, zodat de individuele privacy optimaal gewaarborgd is.

Uw WM Expert zal de uitslag altijd toelichten als onderdeel van een advies en/of ontwikkeltraject. Het Collectief drijfverenDNA™ staat nooit op zichzelf, maar is slechts een middel om tot iets te komen. Vanuit inzicht naar ontwikkeling richting gestelde doelen.

Cultuur en collectief zijn nauwelijks veranderbaar, maar wel ontwikkelbaar. Hierin is de rol van uw WM Expert van groot belang om te zorgen dat het instrument optimaal bijdraagt aan uw doelstellingen.

drivesDNA™ mastering dynamics

 

Kenmerken Collectief drijfverenDNA™

Grondslag:

 • Spiral Dynamics™, onderzoek Prof. Clare W. Graves
 • Organisatie Energie, onderzoek Heike Bruch & Bernd Vogel

Meting:

 • Cultuur, 7 cultuur constructen (paars t/m turquoise)
 • Energie, 4 energie constructen (productief, comfortabel, corrosief, inert)
 • Identiteit, 2 constructen (trots, perspectief)

Meetmethode:

 • 5-punts likertschaal

Aantal vragen/stellingen:

 • 99

Invultijd:

 • 20 minuten (online)

Toepassing:

 • Collectief (teams en organisaties)

Uitslag:

 • Grafieken, met korte toelichting (3 pagina’s)

Beschikbare talen:

 • Nederlands, Engels

Opleiding:

Wilt u meer weten over dit instrument neemt u dan contact met ons op via 010 – 8189827 of stuur een email aan: info@waardenmanagement.nl