Verandermodel, Virginia Satir

De Amerikaanse psychologe en gezinstherapeute Virgina Satir heeft een procesmodel beschreven dat mensen ondersteunt in het omgaan met verandering. Het verandermodel van Satir is algemeen toepasbaar en sluit ook naadloos aan bij de hedendaagse teams en organisaties.

Satir onderscheidt in haar model vijf fasen in verandering, zoals in onderstaand model is aangegeven.

satir-nl

Iedere van de bovenstaande fasen kenmerkt andere gevoelens, denken, prestatie en lichamelijke gesteldheid. Bij iedere verandering wordt in principe alle fasen doorlopen, echter de mate waarin de fasen zich manifesteren is afhankelijk van de persoon, het team of de organisatie.

Kennis van de kenmerken en de effecten van iedere fase maakt het mogelijk om mensen, teams en organisaties adequaat te begeleiden door de veranderingen waar zij doorheen (zullen) gaan.