Spiral Dynamics™, Prof. Clare W. Graves

Dé basis voor het drijfverenDNA™

Het drijfverenDNA™ is gebaseerd op Spiral Dynamics en de onderliggende theorie van de Amerikaans Prof. Clare W. Graves. De kern van deze theorie is een diepgeworteld streven om adequaat te reageren op onze omstandigheden. Dit alles met een belangrijk doel: overleven en ontwikkelen. Ons drijfverenDNA™ is bepalend voor ons functioneren en de wijze waarop wij met onze omstandigheden omgaan. Het is de bron van alle ontwikkeling en de verklaring voor de altijd aanwezige dynamiek in mens, team en organisatie.

De theorie komt voort uit wetenschappelijk onderzoek van de Amerikaans Professor Clare W. Graves. Zijn onderzoek vond plaats van 1952 tot 1959, waarmee hij in 1971 een helder patroon wist bloot te leggen dat verklaring geeft aan gedrag van mensen in verschillende omstandigheden.

De theorie is door twee van Graves’ leerlingen, Don Beck en Chris Cowan, bekend geworden onder de naam Spiral Dynamics™. Onder deze naam bestaat het model uit zeven praktische en overzichtelijke drijfveren, ieder aangeduid met een eigen kleur. Ze vormen een samenhangend geheel, iedere met zijn eigen unieke kenmerken en eigen plek in het model, zoals aangegeven in onderstaande illustratie.

WaardenReeks_web

Illustratie 1. Spiral Dynamics™ model

Het model omvat alle drijfveren die we als mens in ons hebben om adequaat te kunnen reageren op onze wisselende omstandigheden. De onderlinge samenhang in het model laat zien hoe we ons op natuurlijke wijze ontwikkelen (van paars naar turquoise) en hoe we onder druk terugschakelen (van turquoise naar paars) om ons staande te houden. Het maakt ons vermogen tot ontwikkeling en aanpassing (copingstrategie) op een praktische manier zichtbaar én hanteerbaar.

Het herbergt waardevolle informatie over menselijk gedrag. Dit omvat onder meer de volgende feiten:

  • Ieder mens beschikt over alle drijfveren, de toegang hiertoe is persoonlijk bepaald
  • Hoe breder de toegang tot drijfveren, hoe adequater men kan reageren op omstandigheden
  • Mensen, teams en organisaties ontwikkelen zich van nature naar hoger liggende drijfveren
  • Bij spanning of stress schakelen mensen van nature naar lager liggende drijfveren

Het drijfverenDNA™ omvat het unieke drijfverenpatroon van ieder mens, team en organisatie, gebaseerd op het Spiral Dynamics™ model. Het vormt zich door interactie met de omgeving, door al onze ervaringen in ons bestaan als mens, team en organisatie. Het drijfverenDNA™ bepaalt hoe we ons allemaal op onze “eigen” natuurlijke manier ontwikkelen en met onze omstandigheden omgaan.