cultuur profiel (NIEUW)

Waarom het Cultuur Profiel?

Het Cultuur Profiel is een nieuw instrument dat zich specifiek richt op het collectieve drijfverenDNA, het gemeenschappelijke en gedeelde binnen een team of organisatie.

De meeste instrumenten, inclusief die van WaardenManagement, richten zich tot nu toe uitsluitend op het individu en geven daarnaast een team- en organisatiebeeld aan de hand van de optelsom van de  individuele waarden. Ondanks dat deze informatie waardevol en bruikbaar is, met name bij ontwikkeling, geeft het geen betrouwbaar beeld van de werkelijke krachten op team of organisatie niveau. Cultuur omvat krachten die de optelsom van ieder individu te boven gaan.  Dat was voor ons de reden om het Cultuur Profiel te ontwikkelen.

Wat is het Cultuur Profiel?

Het Cultuur Profiel is een nieuw instrument, ontwikkeld in nauwe samenwerking met Marcel van Marrewijk, Research to Improve / Eforis. Het is een uniek instrument dat zich richt op de onzichtbare collectieve krachten binnen een organisatie.

Collectieve krachten zijn altijd aanwezig, binnen iedere organisatie of team. Het zijn de ongeschreven regels, en conventies zoals: “zo doen wij het hier nu eenmaal” en “zo gaan we hier met elkaar om”. De hedendaagse meester in cultuurontwikkeling, Edgar H. Schein, hanteert de volgende definitie voor cultuur:

“een set gemeenschappelijke waarden en vooronderstellingen (wereldbeeld), die door een groep is bedacht, ontdekt of ontwikkeld, waardoor deze groep zich beter kan aanpassen aan de problemen in haar omgeving of zo haar eigen integratieproces versterkt, op een werkbare en valide wijze die overgebracht kan worden op de nieuwe leden van de groep, als de correcte en meest geëigende manier om waar te nemen, te denken, en zelfs te voelen ten aanzien van die problemen.”

Deze set van gemeenschappelijke waarden en vooronderstellingen kennen geen rationele basis maar vormen eerder een diepgeworteld, onbewust stabiliteitskader waarin mensen in een organisatie kunnen samenwerken. Zo spreekt de Nederlandse filosoof, Arnold Cornelis, in zijn boek Logica van het Gevoel over “de stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties”.

Het Cultuur Profiel is gebaseerd op twee peilers:  Spiral Dynamics van Clare W. Graves en Organisatie Energie van Heike Bruch en Bernd Vogel, Universiteit St. Gallen. Het instrument is uniek doordat het zich specifiek richt op de ogenschijnlijk onzichtbare krachten van het collectief.

Hoe werkt het Cultuur Profiel?

Kennismaking met het Cultuur Profiel verloopt altijd via één van onze WM Partners. In een persoonlijk contact met u of iemand binnen uw organisatie kijken we of het Cultuur Profiel  een bijdrage kan leveren aan het gestelde doel.

Als u besluit om het Cultuur Profiel in te zetten binnen uw team of organisatie, ontvangen alle deelnemers per email een persoonlijke uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Dit kan vanaf iedere computer, tablet of smartphone met internetverbinding. Onze online systemen zijn ondergebracht in één van Nederlands meest moderne en best beveiligde computercentra en zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Het invullen van uw vragenlijst vraagt circa 20 minuten van uw tijd. Uw antwoorden worden door onze systemen, onder strikte privacyregels, verwerkt tot een geschikte rapportage. Deze rapportage vindt uitsluitend op team of organisatie niveau plaats, zodat de privacy van het individu optimaal gewaarborgd is.

Uw adviseur voorziet u van de rapportage, vergezeld van een mondelinge toelichting. Het Cultuur Profiel staat nooit op zichzelf, maar is een middel om tot iets te komen. Cultuurontwikkeling vraagt zorgvuldige begeleiding, waarbij de rol van uw adviseur van groot belang om te zorgen dat het instrument optimaal bijdraagt aan uw doelstellingen.

Kenmerken Cultuur Profiel

Grondslag

 • Spiral Dynamics, onderzoek Clare W. Graves
 • Energiematrix, onderzoek Universiteit St Gallen
 • Organisatie Identiteit, onderzoek Universiteit St Gallen

Meting

 • 7 cultuur facetten (paars t/m turquoise)
 • 4 energieën (productief, comfortabel, corrosief, inert)
 • 2 identiteit facetten (trots, perspectief)

Meetmethode

 • 5-punts likertschaal

Aantal vragen/stellingen

 • 90

Invultijd

 • 20 minuten (online)

Toepassing

 • Team en Organisatie (niet individueel beschikbaar)

Rapportage

 • Beknopt (3 pagina’s)

Beschikbare talen

 • Nederlands (Engels in voorbereiding)

Vereist opleidingsniveau

 • WM Vervolgopleiding, vanaf voorjaar 2016
 • WM Studiemiddag igv eerdere deelname WM Vervolgopleiding

Wilt u meer weten over dit instrument neemt u dan contact met ons op via 010 – 8189827 of stuur een email aan: info@waardenmanagement.nl