inleiding

WaardenManagement biedt een compleet opleidingsprogramma dat specifiek is gericht op het werken met de verschillende instrumenten.  U leert op een gedegen en effectieve wijze om ieder instrumenten en onderliggende methodiek optimaal toe te passen in uw dagelijkse praktijk. Eerst kennismaken met WaardenManagement kan tijdens een WM Proeverij.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van onze opleidingen:

  • wm basisopleiding
    Driedaagse opleiding gericht op de basistheorie van Clare W. Graves, de WM Methodiek (Spiral Dynamics), het WaardenProfiel instrument op individueel niveau, met daaraan gekoppelde praktijkopdracht die in eigen tijd, onder begeleiding, wordt uitgevoerd.
  • wm vervolgopleiding
    Eéndaagse vervolgopleiding gericht het werken met het WaardenProfiel en aanverwante instrumenten op  team- en organisatie niveau. Deze opleidingsdag omvat tevens ondersteuning bij uw acquisitie, in het geval u als zelfstandige werkzaam bent, en begeleiding vanuit onze organisatie bij de uitvoering van uw (eerste) team- of organisatieopdracht(en).
  • wm pop opleiding
    Eéndaagse specialisatie opleiding gericht op het inzetten en praktisch toepassen van de POP (Persoonlijk Oriëntatie Profiel), een uniek Graves verdiepingsinstrument ontwikkeld conform de richtlijnen van de COTAN/NIP. Deze trainingsdag is bedoeld ter aanvulling op de wm basisopleiding.

Certificering is een verplicht onderdeel van al onze opleidingen en is vereist om zelfstandig te kunnen werken met het betreffende instrument. Meer gedetailleerde informatie over onze opleidingen en opleidingsdata vindt u op deze website.

Indien u belangstelling heeft om met onze instrumenten te werken dan adviseren wij u contact op te nemen met een van onze medewerkers. Zij adviseren u graag over de meest geschikte opleiding. Als u reeds elders een vergelijkbare opleiding heeft genoten of gecertificeerd bent  in het werken met de gebruikte methodieken of instrumenten, kunt u in de meeste gevallen geheel of gedeeltelijk vrijstelling krijgen. De exacte voorwaarden worden in overleg bepaald.

Wij richten ons met onze opleidingen op de toepassing van de WM Methodiek en Instrumenten als aanvulling op uw bestaande vaardigheden op het vlak van inhoudelijke begeleiding en/of advisering van individuen, teams of organisaties. Dat laatste is dan ook een basisvoorwaarde voor succesvolle deelname.

Wilt u meer weten over onze opleidingen of gebruikmaking van onze instrumenten neemt u dan contact met ons op via 010 – 8189827 of stuur een email aan: info@waardenmanagement.nl