waarden profiel

Het WaardenProfiel is een eenvoudig en zeer doeltreffend meetinstrument. Het brengt het individueel drijfverenDNA van mensen in beeld, wat tevens de basis voor zicht op de dynamiek binnen teams en organisaties.

Het WaardenProfiel is een zorgvuldig uitgebalanceerde en gevalideerde vragenlijst die bestaat uit 20 vragen met 140 keuzemogelijkheden. Een ingevulde vragenlijst verwerken wij tot een rapport waarin uw voorkeursdrijfveren op een overzichtelijke wijze grafisch in beeld zijn gebracht tot het individueel drijfverenDNA. U krijgt zicht op wat u beweegt, heel concreet en heel praktisch.

Het WaardenProfiel is ons basisinstrument waarmee sssl duizenden mensen van verschillende organisaties belangrijke stappen hebben gezet in hun persoonlijke-, team- en/of organisatieontwikkeling.

De wijze waarop wij drijfveren in beeld brengen is gebaseerd op het model van WaardenSystemen. Dit model komt voort uit een onderzoek van de Amerikaans Professor Clare W. Graves dat plaatsvond van 1952 tot 1959. Na jarenlang wetenschappelijk onderzoek wist Prof. Graves in 1971 een helder patroon bloot te leggen dat verklaring geeft aan gedrag van mensen in verschillende omstandigheden. Uitgangspunt hierbij is een diepgeworteld streven van mensen om adequaat te reageren op hun omstandigheden om te overleven, of om zich verder te ontwikkelen. Het zijn deze patronen die bepalend zijn voor ons functioneren en het zijn de achterliggende drijfveren die bepalen hoe wij met onze omstandigheden omgaan.

Op basis van de theorie van Graves onderscheiden we zeven verschillende drijfveren, die ieder met een eigen kleur worden aangeduid. Alle zeven drijfveren vormen een samenhangend geheel dat als basis dient voor de verklaring van menselijk gedrag in verschillende omstandigheden. Iedere drijfveer heeft zijn eigen unieke kenmerken waar je als mens van nature toegang toe hebt. Onderstaand schema geeft een illustratie van de zeven drijfveren, hun samenhang en bijbehorende kenmerken.

WaardenReeks_web

De uitkomst van een WaardenProfiel brengt uw persoonlijke voorkeursdrijfveren in beeld. Ieder mensen heeft een unieke combinatie van drijfveren en er bestaat niet één ideale combinatie van drijfveren. In de meest ideale situatie sluiten uw drijfveren aan bij uw omstandigheden en bent u in staat om adequaat te reageren, mochten deze omstandigheden veranderen. Er bestaat geen goed of fout, een Waarden Profiel is geheel vrij van oordeel.

Individueel WaardenProfiel geeft inzicht in de drijfveren en de dynamiek van een persoon. We noemen dit ook wel het individueel drijfverenDNA. Het geeft zicht op de sturing achter voelen, denken en handelen van medewerkers in de dagelijkse praktijk.

Team WaardenProfiel maakt de interactie tussen personen en binnen het team zichtbaar en biedt concrete aanknopingspunten voor verbetering van teamprestaties, op basis van de eigenheid van de medewerkers. Het Team Waarden Profiel geeft zicht op de dynamiek binnen een team, gebaseerd op het individueel drijfverenDNA van alle leden binnen het team. Wilt u ook zicht op het collectieve drijfverenDNA van uw team dan verwijzen wij u graag naar het WM Cultuur Profiel.

Organisatie WaardenProfiel maakt de interactie tussen verschillende delen van een organisatie inzichtelijk op basis van het individueel drijfverenDNA van alle leden binnen het team. Wilt u ook zicht op het collectieve drijfverenDNA van uw organisatie dan verwijzen wij u graag naar het WM Cultuur Profiel.

Bij integrale toepassing kunt u beschikken over diverse rapportages op individueel-, team- en organisatielevel. Het biedt u waardevol inzicht en concrete actiepunten voor een effectieve ontwikkeling.

Het WaardenProfiel is oorspronkelijk ontwikkeld voor een werkcontext, maar is ook beschikbaar voor de persoonlijke context.

Hoe werkt het WaardenProfiel?

Kennismaking met het WaardenProfiel verloopt altijd via één van onze partners. In een persoonlijk contact met u of iemand binnen uw organisatie kijken we of het WaardenProfiel een bijdrage kan leveren aan het gestelde doel.

Als u besluit een WaardenProfiel te doen, ontvangt u daarvoor, per email of brief, een persoonlijke uitnodiging. In deze uitnodiging vindt u een directe link naar uw persoonlijke WaardenProfiel. Toegang is mogelijk vanaf iedere computer met internetverbinding (PC of Apple). Onze online systemen zijn ondergebracht in één van Nederlands meest moderne en best beveiligde computercentra en is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Het invullen van uw vragenlijst vraagt circa 20 minuten van uw tijd. Uw antwoorden worden door onze systemen, onder strikte privacyregels, verwerkt tot een persoonlijk rapport. Dit rapport bevat een overzicht van uw voorkeuren in de zeven drijfveren. U leest dit in de vorm van een staafdiagram (zie voorbeeld hieronder), waarin uw voorkeur in drijfveren per kleur is weergegeven. In twee staafdiagrammen krijgt u op eenvoudige wijze de drijfveren gepresenteerd die u plezier geven (benaderende drijfveren) en die u energie kosten (vermijdende drijfveren).

Het WaardenProfiel is beschikbaar op individueel-, team- en organisatie niveau. Toepassing op team- en organisatie niveau is mogelijk onder strikte privacy regels, waarbij de individuele scores op geen enkele wijze herkenbaar in beeld worden gebracht.

Uw adviseur reikt u uw rapport uit vergezeld van een mondelinge toelichting. Het rapport is beschikbaar als eenvoudige of uitgebreide rapportage. Een Waarden Profiel staat nooit op zichzelf, maar is een middel om tot iets te komen. Begeleiding door een adviseur van één van onze WM Partners is dan ook essentieel om te zorgen dat het optimaal bijdraagt aan uw doelstellingen. Daartoe beschikt WaardenManagement over een netwerk van adviseurs, trainers, coaches, psychologen, arbeidsdeskundigen, die allen gecertificeerd zijn voor het werken met dit instrument.

Wat levert het WaardenProfiel u op?

Het WaardenProfiel geeft toegang tot informatie op individueel, team en organisatieniveau die tot dan toe verborgen bleef. Een WaardenProfiel maakt verborgen potenties zichtbaar. Het legt eventueel aanwezige blokkades bloot die een belemmering vormen voor verdere ontwikkeling. En het levert een directe bijdrage aan het functioneren van en de samenwerking tussen uw medewerkers.

De informatie die het Waarden Profiel u verschaft draagt onder meer bij tot:

  • grotere persoonlijke effectiviteit
  • adequater kunnen reageren op omstandigheden
  • meer waardering voor onderlinge verscheidenheid
  • verbeterde communicatie en samenwerking
  • grotere openheid en lagere drempels binnen de organisatie
  • een gemeenschappelijk kader voor strategische hr-ontwikkeling

Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Vereist opleidingsniveau:

  • WM Basisopleiding voor individuele toepassing
  • WM Vervolgopleiding voor team- en organisatietoepassing