wm pop opleiding

Werk je met veel plezier met een Graves-instrument (WaardenProfiel of vergelijkbaar) en zoek je concretere handvatten voor ontwikkeling? Wil je het Graves’-perspectief verbreden om zo meer grip te bieden op de onderliggende (ontwikkel)vraag van je cliënten? Wil je een instrument aan je portfolio toevoegen dat je die deze perspectieven en grip biedt, zelfstandig of als aanvulling op het Graves-instrument dat je nu gebruikt.

Het Persoonlijk Oriëntatie Profiel is wereldwijd het eerste en enige volwaardige psychometrisch instrument gebaseerd op de theorie van Graves, ontwikkeld in nauwe samenwerking met onze psychologen en de Universiteit van Tilburg. Het is ontwikkeld conform de richtlijnen van de COTAN van het Nederlands Instituut van Psychologen. Het is volledig wetenschappelijk onderbouwd, compleet met constructcorrelaties en een representatieve normgroep. Het biedt een breder perspectief en grip voor je cliënten.

Met deze POP specialisatie opleiding wordt je opgeleid tot gecertificeerd POP consultant. Je leert in één praktische dag hoe je met het instrument unieke meerwaarde creëert in het kader van coaching, counseling en selectie.

De POP opleiding bestaat uit 2 dagen, één klassikale dag opleiding plus één dag voor zelfstudie en certificering. De doorlooptijd is minimaal 3 en maximaal 6 weken. Het tempo bepaal je zelf.

Deze klassikale opleidingsdag omvat:

 • introductie testpsychometrie
 • werken met normatieve vs ipsatieve instrumenten
 • Persoonlijk Oriëntatie Profiel naast ons eigen WaardenProfiel en andere Graves instrumenten zoals van Management Drives, Profile Dynamics, Energy Drives, etc
 • basiskennis 16 POP hoofdconstructen
 • interpretatie POP aan de hand van casuïstiek
 • werken met combinatie POP en klassieke Graves instrumenten
 • opstart van je individuele certificeringstraject

Bij de POP opleiding is inbegrepen:

 • een syllabus
 • drie POP-Profielen (één voor jezelf en twee voor certificering)
 • toegang tot de POP in ons WM Online Testcenter tbv certificering
 • uitvoering en begeleiding van je certificering
 • Als onderdeel van het wm partnerschap en succesvolle certificering is tevens inbegrepen:
 • definitief toegang de POP in ons WM Online Testcenter
 • toegang tot WM POP Studiemiddagen (verplichte deelname 1x/jr)
 • ondersteuning bij acquisitie en uitvoering eigen opdrachten

Beschikt u als organisatie nog niet over een zelfstandig wm partnerschap dan bieden wij u dit één jaar lang gratis aan. Het geeft u zelfstandig toegang tot de POP binnen ons online WM Online Testcenter.

Praktische informatie

Wanneer: zie agenda overzicht

Locatie: Landgoed de Horst in Driebergen

Doelgroep: trainers, coaches, counselers en loopbaanbegeleiders.

Toelatingseisen: wm basisopleiding of gelijkwaardige opleiding, alsmede kennis en ervaring in de professionele begeleiding, coaching of counseling in een werkgerelateerde context op persoonlijkheidslevel. NIP-psychologen kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling.

Doorlooptijd: minimaal 3 en maximaal 6 weken
Tijdsbeslag: 2 dagen (waarvan 1 klassikaal en 1 in eigen tijd)
Tijden: 9:00 tot 17:00 uur

Kosten: € 850,- exclusief BTW per deelnemer

Kosten “in company”: op aanvraag