persoonlijk oriëntatie profiel

Bent u op zoek naar concrete handvatten ten aanzien van verandering?

Wilt u zicht krijgen op uw verandervermogen?

Wilt u uw ontwikkeling optimaal laten aansluiten bij de aanwezige potentie?

Zoekt u een doeltreffend instrument voor personeelsbeleid in veranderende omstandigheden?

Het Persoonlijk Oriëntatie Profiel geeft u de antwoorden op deze vragen en meer dan dat. Het is uniek instrument dat vanuit een combinatie van klassieke testpsychologie en moderne inzichten antwoorden geeft op vraagstukken ten aanzien van verandering. Nog niet eerder was het zo eenvoudig om de veranderpotentie binnen uw organisatie in beeld te brengen.

Tot 1 januari 2016 was dit instrument bekend onder de naam Change Ability Profile. Vanwege de bredere inzetbaarheid is deze naam gewijzigd in het Persoonlijk Oriëntatie Profiel. 

Wat is het Persoonlijk Oriëntatie Profiel?

Het Persoonlijk Oriëntatie Profiel is een uniek instrument dat de bepalende elementen bij verandering op eenvoudige wijze in kaart brengt. Het is ontwikkeld volgens de gangbare normen van de klassieke testpsychologie. Het is daardoor een instrument dat geschikt is voor diagnose alsmede procesgerichte ontwikkeling.

Het Persoonlijk Oriëntatie Profiel is een zorgvuldig uitgebalanceerde en gevalideerde vragenlijst die bestaat uit 160 vragen met totaal 800 keuzemogelijkheden. Een ingevulde vragenlijst verwerken wij tot een rapportage waarin van de wijze waarop u met verandering omgaat op een overzichtelijke wijze grafisch in beeld is gebracht. Dat alles heel eenvoudig en gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde modellen.

Het Persoonlijk Oriëntatie Profiel rust op 3 belangrijke pijlers:

 • WaardenSystemen model van Clare W. Graves
 • Verandermodel van Virginia Satir
 • Persoonlijkheidskenmerken uit klassieke testpsychologie

Hoe werkt het Persoonlijk Oriëntatie Profiel?

Kennismaking met het Persoonlijk Oriëntatie Profiel verloopt altijd via één van onze WM Partners. In een persoonlijk contact met u of iemand binnen uw organisatie kijken we of het Persoonlijk Oriëntatie Profiel een bijdrage kan leveren aan het gestelde doel.

Als u besluit een Persoonlijk Oriëntatie Profiel te doen, ontvangt u daarvoor, per email of brief, een persoonlijke uitnodiging. In deze uitnodiging vindt u een directe link naar uw persoonlijke Persoonlijk Oriëntatie Profiel. Toegang is mogelijk vanaf iedere computer met internetverbinding (PC of Apple). Onze online systemen zijn ondergebracht in één van Nederlands meest moderne en best beveiligde computercentra en is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Het invullen van uw vragenlijst vraagt circa 20 minuten van uw tijd. Uw antwoorden worden door onze systemen, onder strikte privacyregels, verwerkt tot een geschikte rapportage. Deze rapportage bevat waardevolle informatie ten aanzien van de kandidaten en de wijze waarop zij omgaan met verandering. Deze rapportage bevat drie elementen, namelijk:

Drijfveren gebaseerd op Clare W. Graves wat u inzicht geeft in de drijfveren van de kandidaat en de wijze waarop hij/zij omgaat met veranderende omstandigheden vanuit zijn drijfveren;
Veranderfasen gebaseerd op Virginia Satir wat u inzicht geeft op de verschillende stadia van verandering en de wijze waarop de kandidaat zich hier in houdt (o.a. weerstand, chaos, integratie en anderen);
Persoonlijkheidskenmerken gebaseerd op de klassieke testpsychologie wat het karakterbepaalde vermogen tot verandering inzichtelijk maakt.

Uw adviseur reikt u de rapportage van het Persoonlijk Oriëntatie Profiel uit vergezeld van een mondelinge toelichting. Het Persoonlijk Oriëntatie Profiel staat nooit op zichzelf, maar is een middel om tot iets te komen. De rol van uw adviseur is van belang om te zorgen dat het instrument optimaal bijdraagt aan uw doelstellingen.

Daartoe beschikt WaardenManagement over een netwerk van adviseurs, trainers, coaches, psychologen, arbeidsdeskundigen die gecertificeerd zijn voor het werken met dit instrument.

Wat levert het Persoonlijk Oriëntatie Profiel u op?

Het Persoonlijk Oriëntatie Profiel geeft waardevolle informatie over de wijze waarop een kandidaat om gaat met verandering. U krijgt antwoord op vragen als:

 • waar staat de kandidaat ten aanzien van verandering?
 • wat zijn de bepalende persoonlijkheidskenmerken ten aanzien van verandering?
 • hoe gaat de kandidaat om met (veranderende) omstandigheden?
 • welke mogelijkheden tot verandering passen bij de kandidaat?

Kenmerken Persoonlijk Oriëntatie Profiel

Grondslag

 • WaardenSystemen Prof. Clare W. Graves
 • Verandermodel Virginia Satir
 • Persoonlijkheidskenmerken uit klassieke testpsychologie

Meting

 • 7 WaardenSystemen
 • 5 Veranderstadia
 • 4 Persoonlijkheidskenmerken

Meetmethode

 • Normatief (directe vergelijking mogelijk)

Aantal vragen

 • 160

Keuzemogelijkheden

 • 800

Invultijd

 • 30 minuten (online)

Toepassing

 • Individueel (toepassing voor team en organisatie mogelijk)

Rapportage

 • Uitgebreid, voorzien van aanvullende informatie

Beschikbare talen

 • Nederlands